6η Ανακοίνωση

σδφδσφ

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι

Αγαπητοί/ες φίλοι

την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2022 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση με θέμα, «Από τις επιστημονικές πρακτικές και το πείραμα έως τη διερεύνηση και το STE(A)M: μια νέα εποχή σύνθεσης» το οποίο διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Φλώρινα, από 4 έως 6 Νοεμβρίου 2022.

Η επιτυχία του συνεδρίου τεκμηριώνεται από:

 • Την υψηλή συμμετοχή στις διαδικασίες του, καθώς οι συμμετέχοντες/ουσες, παρά την δύσκολη συγκυρία, ήταν περισσότεροι από 270, πανεπιστημιακοί και ερευνητές, συντονιστές εκπαίδευσης, εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης, μεταδιδακτορικοί και διδακτορικοί ερευνητές, μεταπτυχιακοί, απόφοιτοι και προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Οι συμμετέχοντες/ουσες παρακολούθησαν 3 προσκεκλημένες ομιλίες, 2 συμπόσια (8 εργασίες συνολικά), 48 προφορικές παρουσιάσεις, 3 εργαστήρια, 3 συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (14 συζητητές) και 20 αναρτημένες ανακοινώσεις (οι 10 ερευνητικών έργων) που συγκρότησαν το συνέδριο.
 • Τους υψηλού κύρους προσκεκλημένους  ομιλητές και ομιλήτριες  του συνεδρίου, οι οποίοι/ες με τις ομιλίες τους παρουσίασαν τον προβληματισμό που βρίσκεται στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος σχετικά με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και την Προσχολική Εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο.
 • Τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και ερευνητών από οκτώ Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Ελλαδικού χώρου, γεγονός που καταδεικνύει όχι απλά την ύπαρξη, αλλά την εδραίωση μιας ερευνητικής κοινότητας με αντικείμενο τη διδασκαλία των θεμάτων Φυσικών Επιστημών, Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας στο νηπιαγωγείο. Την διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει αφ’ ενός η τακτή διεξαγωγή του Συνεδρίου τα τελευταία 24 χρόνια και αφ’ ετέρου ο ζωηρός προβληματισμός που αναπτύχθηκε στη διάρκεια του συνεδρίου με έναυσμα φυσικά τις παρουσιάσεις.
 • Το έντονο ενδιαφέρον και η κινητοποίηση εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης είτε να παρουσιάσουν εργασίες είτε να παρακολουθήσουν τις συνεδρίες.
 • Το εξ ίσου έντονο ενδιαφέρον και συμμετοχή από τη μεριά των φοιτητών/τριων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, οι οποίοι/ες επιπλέον διεκπεραίωσαν με ευθύνη, συνέπεια και θάρρος το διαδικαστικό και οργανωτικό κομμάτι του συνεδρίου, πράγμα πολύ σημαντικό για την επιτυχία, αλλά και για την συγκρότησή των φοιτητών/τριών.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με τις εκδόσεις του, διαδικασία για την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα https://12sece.nured.uowm.gr/.

Ως αποτέλεσμα του Συνεδρίου θα υπάρχουν 2 είδη εκδόσεων:

α) Ηλεκτρονικά Πρακτικά με ISBN και πλήρη βιβλιογραφική αναφορά. Τα Πρακτικά θα αναρτηθούν στο site του συνεδρίου όπου υπάρχουν και τα Πρακτικά όλων των προηγούμενων αντίστοιχων συνεδρίων. Μέγιστη έκταση εργασιών οι 3000 λέξεις. (προδιαγραφές) Όλοι οι τύποι των παρουσιάσεων μπορούν να υποβάλλουν κείμενο (προφορικές ανακοινώσεις, συμπόσια, εργαστήρια, αφίσες) για τον τόμο ηλεκτρονικών πρακτικών του συνεδρίου. Κάθε εργασία θα κριθεί από δυο μέλη της επιστημονικής επιτροπής για έγκριση και πιθανές διορθώσεις. Τελική ημερομηνία κατάθεσης 31-3-2023.

β) Ειδικά αφιερωματικά τεύχη επιλεγμένων εργασιών στα περιοδικά Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη και Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία. Για την συγγραφή των εργασιών θα πρέπει να τηρηθούν οι οδηγίες κάθε περιοδικού (δες παράρτημα και στον ιστότοπο των περιοδικών). Κάθε εργασία θα κριθεί – βαθμολογηθεί από δυο κριτές με στόχο την ιεραρχική κατάταξη, που θα μας επιτρέψει να επιλέξουμε τις πιο ώριμες εργασίες. Με βάση αυτά οι εργασίες των αφιερωματικών τευχών των περιοδικών θα πρέπει να προέρχονται από τις προφορικές ανακοινώσεις και τα συμπόσια του Συνεδρίου. Για τα περιοδικά, κάθε επιμέρους εργασία των συμποσίων θα πρέπει να υποβληθεί αυτόνομα και ως τέτοια θα αξιολογηθεί. Τελική ημερομηνία κατάθεσης 28-02-2023.

Και τα 2 είδη εργασιών θα κατατεθούν στο email του συνεδρίου: 12preschoolflo2022@uowm.gr, με ανάλογες ενδείξεις: για τα ηλεκτρονικά πρακτικά ή για τα περιοδικά.

Φλώρινα 20 Νοεμβρίου 2022

H Οργανωτική Επιτροπή του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ και τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη

Το περιοδικό Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές, εκπαιδευτικούς, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε όλες τις βαθμίδες της εκ παίδευσης. Το περιοδικό εκδίδεται από την Ερευνητική Ομάδα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών -@fisegroup- της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και φιλοξενείται στον ιστότοπο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου: http://pc204.lib.uoi.gr/serp/index.php/serp.

Η εργασία που υποβάλλεται δε θα πρέπει να ξεπερνά σε έκταση τις 15.000 λέξεις, μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμμάτων 12, διάστιχο μονό.

Οι εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από βιβλιογραφικές αναφορές κατά το πρότυπο της ΑΡΑ, η οποία θα παρουσιάζεται στο τέλος του κειμένου, ενώ στο κυρίως σώμα της εργασίας θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη αναφορά.

Ταυτόχρονα, η πρώτη σελίδα της εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία: 1. Τίτλος εργασίας στην ελληνική

2. Τα ονόματα των συγγραφέων στην ελληνική

3. Περίληψη στη ελληνική

4. Λέξεις-κλειδιά στην ελληνική

5. Τίτλος εργασίας στην αγγλική

6. Τα ονόματα των συγγραφέων στην αγγλική

7. Περίληψη στην αγγλική 8.Λέξεις-κλειδιά στην αγγλική

Περισσότερα για το περιοδικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Περιοδικού

http://pc204.lib.uoi.gr/serp/index.php/serp

2. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία 

Η Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία αποτελεί περιοδικό που εκδίδεται μία ή δύο φορές το χρόνο από την Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (ΕΝΕΦΕΤ) και δημοσιεύει στην ελληνική γλώσσα, ύστερα από ανώνυμη διπλή «τυφλή» κρίση. Τα άρθρα που δημοσιεύονται εστιάζουν στο πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στις άτυπες και μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και στην Τεχνολογία. Το περιοδικό γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της έρευνας στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και της εκπαιδευτικής πράξης. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με την εκπαιδευτική πρακτική, η οποία καθοδηγείται από την εκπαιδευτική πραγματικότητα στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Το περιοδικό Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία χαιρετίζει επίσης άρθρα σχετικά με την διεπιστημονική προσέγγιση STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) καθώς και με διεπιστημονικές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν τις φυσικές επιστήμες, τη γεωγραφία, την τεχνολογία, τις κοινωνικές επιστήμες και τις τέχνες.

Προδιαγραφές υποβαλλόμενων κειμένων για κρίση και δημοσίευση

 • Η υποβολή του άρθρου γίνεται ηλεκτρονικά και προϋποθέτει την ηλεκτρονική εγγραφή του συγγραφέα ή τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς.
 • Το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα στην ελληνική γλώσσα.
 • Τα κείμενα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην έχουν δημοσιευτεί αλλού.
 • Θα πρέπει να έχουν έκταση μεταξύ 5.000 και 10.000 λέξεων, συμπεριλαμβανομένων του κυρίως κειμένου, αναφορών, πινάκων, γραφημάτων, κ.λπ. Το αρχείο που υποβάλλεται για αξιολόγηση ακολουθεί τις προδιαγραφές του υποδείγματος.
 • Πίνακες, γραφήματα, σχέδια, κ.λπ. παρατίθενται εντός του κειμένου. Οι βιβλιογραφικές αναφορές τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές του Publication Manual of American Psychological Association – APA (7th edition).
 • Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διπλή τυφλή αξιολόγηση, το όνομα του συγγραφέα/ων δεν θα πρέπει να εμφανίζεται πουθενά μέσα στο άρθρο, ούτε κάποια άλλη ένδειξη / αναφορά που να μπορεί να συνδέσει τους κριτές με τον / τους συγγραφέα/είς. Οι αναφορές εντός του κειμένου θα γίνονται πχ (Συγγραφέας1, 2015) και θα προστίθενται στη λίστα των αναφορών μόνο μετά την κρίση της εργασίας.  
 • Περισσότερες οδηγίες και πρότυπο συγγραφής στην ιστοσελίδα του περιοδικού.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Περιοδικού

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/RiSTE/index