1η Ανακοίνωση

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι αρχίσαμε τις προετοιμασίες για την πραγματοποίηση του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, που θα γίνει στη Φλώρινα 4, 5 & 6 Νοεμβρίου 2022. 

Τα Πανελλήνια Συνέδρια για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική́ Εκπαίδευση είναι περιοδικά́ επιστημονικά́ συνέδρια τα οποία φιλοξενούνται από́ τα Παιδαγωγικά́ Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο με αφετηρία το 1ο συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) το 1999. Από τότε, κάθε δύο χρόνια, μελλοντικοί/ές και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, στελέχη της προσχολικής εκπαίδευσης, ερευνητές/τριες και πανεπιστημιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές/τριες των Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης, έρχονται σε επαφή με σκοπό την άμεση επικοινωνία μεταξύ τους, την ανακοίνωση νέων ερευνητικών δεδομένων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο, αλλά και τη δικτύωσή τους, η οποία αποσκοπεί σε μελλοντικές συνεργασίες.

Το Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση επιστρέφει και πάλι στα Φλώρινα, 10 χρόνια μετά τη διεξαγωγή του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου. Υποσχόμαστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την άρτια και εκ του σύνεγγυς διοργάνωσή του, εφ΄ όσον οι συνθήκες το επιτρέψουν και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια ξεπεραστούν. Είμαστε σίγουροι και σίγουρες για τη δική σας στήριξη στην προσπάθεια αυτή και σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας, όλα αυτά τα χρόνια, γιατί χάρη σε αυτή παραμένει η κοινότητα ενωμένη, ενεργή και δραστήρια.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 1. Αναλυτικά προγράμματα και Φυσικές Επιστήμες.
 2. Μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης για τις Φυσικές Επιστήμες.
 3. Διαθεματικές/διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση για τις Φυσικές Επιστήμες, STE(A)M εκπαίδευση, εκπαιδευτική ρομποτική.
 4. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες.
 5. Η έρευνα στην εκπαίδευση για τις Φυσικές Επιστήμες: Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις.
 6. Ιδέες και πρόδρομα νοητικά μοντέλα των εκπαιδευόμενων για επιστημονικές έννοιες και φυσικά φαινόμενα.
 7. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση διδακτικών/μαθησιακών δραστηριοτήτων και ακολουθιών.
 8. Φυσικές Επιστήμες και Αειφορία.
 9. Φυσικές Επιστήμες, Τέχνες, Πολιτισμός.
 10.  Πειραματική διδασκαλία – Επιστημονικές πρακτικές και δεξιότητες.
 11.  Χρήση μοντέλων στη διδασκαλία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Τύποι εργασιών

Ερευνητικές:

 1. Προφορική ανακοίνωση
 2. Διοργάνωση συμποσίου (συλλογή 3 έως 4 εργασιών γύρω από ένα ερευνητικό-επιστημονικό θέμα)
 3. Αναρτημένη ανακοίνωση (poster)
 4. Εργαστήριο

Καλές Πρακτικές:

 1. Προφορική ανακοίνωση
 2. Αναρτημένη ανακοίνωση (poster)
 3. Εργαστήριο

Προδιαγραφές συγγραφής περιλήψεων

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή με εργασία στο 12ο Συνέδριο, μπορούν να αποστείλουν την περίληψη της εργασίας τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση 12preschoolflo2022@uowm.gr έως 17 Ιουλίου 2022.

Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα επιβεβαιώνει τη λήψη της περίληψης.

Οδηγίες για την περίληψη:

 • Αριθμός λέξεων από 200 έως 300 λέξεις.
 • Στο αρχείο που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρεται ο τύπος της εργασίας.
 • Για την περίπτωση των συμποσίων θα πρέπει να υποβληθεί περίληψη και για την κεντρική ιδέα του συμποσίου, αλλά και για την κάθε εργασία ξεχωριστά.
 • Η περίληψη να περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, την ιδιότητα, το ίδρυμα προέλευσης και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
 • Στην περίληψη καλό θα ήταν να περιλαμβάνονται:
  • Για τις ερευνητικές εργασίες, η θεματική περιοχή, o σκοπός και/η τα ερευνητικά ερωτήματα, οι συμμετέχοντες/ουσες, η μεθοδολογία συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων, τα κύρια ευρήματα και κάποια βασικά συμπεράσματα.
  • Για τις καλές πρακτικές, το πλαίσιο υλοποίησής της και οι συμμετέχοντες/ουσες, η θεματική περιοχή, οι στόχοι, η μεθοδολογία, η παρουσίαση των ενεργειών των εκπαιδευτικών και του ρόλου των παιδιών και η αποτίμηση/αξιολόγηση της δράσης.
 • Το κείμενο της περίληψης θα είναι ενιαίο σε πλήρη στοίχιση χωρίς παραγράφους και βιβλιογραφικές παραπομπές, θα έχει έκταση από 200 έως 300 λέξεις, σε μονό διάστημα, Τimes New Roman, 12 pt, με περιθώρια σελίδας 2,5cm από κάθε πλευρά.
 • Μορφές αρχείων: Ms Word (.doc, .docx).
 • Ο μέγιστος αριθμός εισηγήσεων ανά συγγραφέα είναι τρεις (3).
 • Για την κρίση της πρότασής σας θα ενημερωθείτε έγκαιρα από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 • Τα πλήρη κείμενα θα υποβληθούν μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν (Δεκέμβριος 2022).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

17 Απριλίου 2022: Έναρξη υποβολής περιλήψεων (από 200 έως 300 λέξεις).

17 Ιουλίου 2022: Ολοκλήρωση υποβολής περιλήψεων.

1 Αυγούστου 2022: Έναρξη εγγραφών με μειωμένα έξοδα συμμετοχής. 

31 Αυγούστου 2022: Ολοκλήρωση διαδικασίας κρίσης και ενημέρωση  συγγραφέων.

15 Σεπτεμβρίου 2022: Λήξη εγγραφών με μειωμένα έξοδα συμμετοχής. 

2 Οκτωβρίου: Πρόγραμμα 12ου Συνεδρίου.

4-6 Νοεμβρίου 2022: Διεξαγωγή 12ου Συνεδρίου.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Τις εργασίες του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, συμμετέχοντας είτε με εργασία (προφορική ανακοίνωση, αναρτημένη ανακοίνωση, συμπόσιο, εργαστήριο), είτε με απλή παρακολούθηση (χωρίς εργασία). Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο συνέδριο αποτελεί η εγγραφή σε αυτό. Για τον ακριβή τρόπο εγγραφής θα ενημερωθείτε εν καιρώ από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Το κόστος εγγραφής διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα των συμμετεχόντων/ουσών και την ημερομηνία καταβολής του ποσού:

Εγγραφήμε μειωμένο κόστοςΕΩΣ15 Σεπτεμβρίου 2022Εγγραφή
ΑΠΟ16 Σεπτεμβρίου 2022
Πανεπιστημιακοί, Εκπαιδευτικοί κ.ά30 ευρώ50 ευρώ
Φοιτητές/τριες10 ευρώ15 ευρώ

Η κατάθεση του ποσού για την εγγραφή θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Για την διαδικασία θα υπάρξει η σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Το ποσό της εγγραφής καλύπτει:

 • Την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
 • Το υλικό του Συνεδρίου (πρόγραμμα, βιβλίο περιλήψεων, βεβαίωση συμμετοχής)
 • Τα πρακτικά του συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή

Το υλικό του Συνεδρίου και οι βεβαιώσεις θα δοθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και όχι μέσω ταχυδρομείου.

Επισημαίνεται ότι για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του Συνεδρίου μια περίληψη που θα γίνει αποδεκτή, απαραίτητη είναι η έγκαιρη εγγραφή του/της συγγραφέα/έως της, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2022. Σε περίπτωση συλλογικών εργασιών, απαιτείται η έγκαιρη εγγραφή τουλάχιστον ενός/μιας συγγραφέα/έως έως την προαναφερόμενη ημερομηνία.

Φλώρινα 15 Απριλίου 2022

Η Οργανωτική Επιτροπή του 12ου Συνεδρίου Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση