Σημαντικές Ημερομηνίες

χωψωχψωχψωψχωχψωχψω

ζχζχ

17 Απριλίου 2022: Έναρξη υποβολής περιλήψεων (από 200 έως 300 λέξεις).

7 Αυγούστου 2022: Ολοκλήρωση υποβολής περιλήψεων.

1 Αυγούστου 2022: Έναρξη εγγραφών με μειωμένα έξοδα συμμετοχής. 

10 Σεπτεμβρίου 2022: Ολοκλήρωση διαδικασίας κρίσης και ενημέρωση  συγγραφέων.

1 Οκτωβρίου 2022: Λήξη εγγραφών με μειωμένα έξοδα συμμετοχής. 

2 Οκτωβρίου: Πρόγραμμα 12ου Συνεδρίου.

4-6 Νοεμβρίου 2022: Διεξαγωγή 12ου Συνεδρίου.

2 Απριλίου 2023: Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή δημοσίευσης στα περιοδικά

30 Απριλίου 2023: Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή δημοσίευσης στα ηλεκτρονικά πρακτικά