Πως θα έρθετε

Μετακίνηση μέσω ΚΤΕΛ

σδφσδφ

ψγβδφ

Θεσσαλονίκη Φλώρινα: Καθημερινά 06:00, 11:30, 16:00, 19:30 / Σάββατο 11:30, 16:00 / Κυριακή 11:30, 16:00, 19:30

Αθήνα Φλώρινα: Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή & Κυριακή 11:00

Κοζάνη Φλώρινα: Καθημερινά 06:50, 09:15, 12:00, 14:15, 16:00, 18:30 / Κυριακή 16:00, 18:30

Ιωάννινα Φλώρινα: Παρασκευή 18:30 / Κυριακή 13:30

Μετακίνηση μέσω τρένων

Θεσσαλονίκη Φλώρινα: Καθημερινά 13:05, 18:45 / Σάββατο 13:05, 18:45 / Κυριακή 13:05, 18:45 (Σημείωση. Τα συγκεκριμένα δρομολόγια αφορούν απευθείας μετάβαση, υπάρχουν και άλλα διαθέσιμα δρομολόγια προς Φλώρινα με μεγαλύτερη διάρκεια ταξιδιού, πραγματοποιώντας μετεπιβίβαση στον Σταθμό Πλατύ)

Αθήνα Φλώρινα: Καθημερινά 09:22, 13:22 / Σάββατο 09:22, 13:22 / Κυριακή 09:22, 13:22