Πρόγραμμα Συνεδρίου

Θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την αποδοχή των εργασιών και την εγγραφή των ομιλητών

ΘΜπορέεί

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το συνοπτικό και το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου από τους αντίστοιχους συνδέσμους