Προσκεκλημένοι

Θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την αποδοχή των εργασιών και την εγγραφή των ομιλητών

σδφσδαφασδασδ

Δημήτρης Κολιόπουλος, Καθηγητής Διδακτικής και Μουσειολογίας Φυσικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος Ομιλίας: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων φυσικών επιστημών σε τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: Ένα πλαίσιο έρευνας

Βιογραφικό: https://dkoliopoulos.gr/el/

Κατερίνα Πλακίτση, Καθηγήτρια Διδακτικής των εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο – Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τίτλος ομιλίας: Επεκτείνοντας τα πεδία (SCOPES) της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες για την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία: Μια κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση 

Βιογραφικό: https://ecedu.uoi.gr/faculty/plakitsi/

Bodil Sundberg, Senior Lecturer, School of Science and Technology, Örebro University, Sweden.

Τίτλος Ομιλίας: “Early childhood STEAM education: Some perspectives and experiences from ECE practice and teacher education in a Swedish context”

CV: https://www.oru.se/english/employee/bodil_sundberg