Που θα γίνει το Συνέδριο

ασδσαδ

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα.

Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το έτος 2019 με το Ν.4610/2019, και αποτελεί μετονομασία της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα ιδρύθηκε με το Π.Δ. 99/1993 και εντάσσονταν σε αυτή τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών. 

Ιστοσελίδα της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών: http://www.edu.uowm.gr/site/